KEDVEZMÉNYEZETT: Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-Kezelési Önkormányzati Társulás

Befejeződött a 262 millió forintos ivóvízhálózat fejlesztés Szerencsen

Befejeződött a 262 millió forintos ivóvízhálózat fejlesztés Szerencsen

A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás a beruházója annak az ivóvízvezeték rekonstrukciós fejlesztésnek, ami 2018. augusztus 6-án kezdődött Szerencsen. Ez az ivóvízminőség-javító fejlesztés   a 2012-ben indult, az “Észak-Magyarországi régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása” című projekt részeként  uniós KEOP és  KEHOP   hazai források felhasználásával  valósulhatott meg.

Ennek a fejlesztési résznek az összköltsége 262 millió forint, amiből a kivitelezés költsége 250 millió forint volt.  A közbeszerzési folyamat nyerteseként a CS-KER Tranzit Kft végezte a kivitelezési munkálatokat. A 2018.08.06-án megkötött vállalkozási szerződés alapján ez a gazdasági társaság  kapott megbízást arra, hogy a beruházó által átadott tanulmánytervek alapján elkészítse a vízjogi létesítési  engedélyezési, valamint a kiviteli terveket, beszerezze a szükséges engedélyeket és  a rekonstrukciós munkákat elvégezze. A vállalkozónak  12 hónap állt rendelkezésére a megvalósításra.

A beruházás keretében az elmúlt egy évben tíz önkormányzati, (Jókai u. Magyar u., Tatay Z. u., Korvin O., Kassa út, Árpád utca, Pincemester u., Bényei utca, Béke utca,  valamit Erzsébet tér) és négy állami (Rákóczi u. Ondi u., Gyár út és Bekecsi u) tulajdonban lévő út alatti  elöregedett azbesztcement ivóvízvezeték  cseréje valósulhatott meg, amelynek hatására javult az ivóvízellátás biztonsága és  a szolgáltatás minősége..
Az önkormányzati utak esetében 3 km került rekonstrukció alá, az állami utakat tekintve pedig 3,5  km. A fejlesztés sikeres megvalósítása érdekében  a beruházó munkáját több szakmai szervezet  segítette. Ilyen volt például a mérnöki és műszaki ellenőri feladatokat ellátó   EUROUT  Kft.,  a pályázati támogatás szabályos felhasználása felett őrködő  Forrás Unió  Kft. menedzsment szervezet és a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítását elvégző Provital Zrt.

 A Cs-KER Tranzit Kft. a kivitelezést  határidőben, 2019. július 29-én készre jelentette, ezt követően augusztus 6-án sor került  a műszaki átadás-átvételi  nyitó eljárásra, melyre meghívást kaptak  a fejlesztéssel érintett közművek kezelői és a z állami és önkormányzati utak kezelői is.  Az ejáráson rögzítésre kerültek mindazok a közterületek helyreállítással kapcsolatos problémák, melyeket a kivitelezőnek még ki kell javítania augusztus 27-ig, mely napon a fejlesztés lezárul.

 A munkálatok  során a Társulás Szerencs Város Önkormányzatával közösen  különös figyelmet fordított arra, hogy a kivitelező a lakossági probléma jelzéseket rövid időn belül orvosolja.  Figyelme fordított továbbá arra is, hogy a vállalkozó a  felbontott  utakon  az  aszfaltozási munkálatok megkezdéséig az  ideiglenes helyreállításokat folyamatosan ellenőrizze és  a süllyedéseket megszüntesse annak érdekében, hogy az ne lehessen baleset forrása sem a  gyalogos, sem a  közúti közlekedésben résztvevők számára..

Related Articles

Egyeztetés a tiszta vizünk projektről

Tiszta vizet a pohárba