KEDVEZMÉNYEZETT: Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-Kezelési Önkormányzati Társulás

Új elnökséget választott a BAZ TI-ÖT társulási tanácsa

Új elnökséget választott a BAZ TI-ÖT társulási tanácsa

Alakuló ülését tartotta 2019. november 05-én a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás. Az esemény aktualitását az adta, hogy az október 13-i helyhatósági választások után új elnökséget és tisztségviselőket kellett választania a tanács tagjainak.

A társulás által megvalósítandó KEOP-1.3.0/09-11-0046 és KEHOP-2.1.4-15-2016-00003 azonosító számú, „az Észak-Magyarországi Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása” című projektben résztvevő 78 település 58,77%-ban képviseltette magát az ülésen, melynek első napirendi pontjaként új tisztségviselők megválasztására került sor.  Kiss Attila projektvezető ismertette, hogy elnöknek többen Nyiri Tibor korábbi elnököt javasolták az elnöki pozíció betöltésére az önkormányzati ciklus erejéig, amit a jelenlévők egyhangú szavazással fogadtak el.

Nyiri Tibor  javaslatára a tanács Mikola Gergelyt, Encs város újonnan megválasztott polgármesterét választotta meg a társulás alelnökének, a pénzügyi bizottság elnöke – ugyancsak Nyiri Tibor kezdeményezésére – Posta György, Tokaj  város  polgármestere lett.
A Pénzügyi Bizottság megválasztott tagjai a kövtkezők: Demeterné Zeleni Enikő Hejőkeresztúr  polgármestere, Bártfay Emese Monok polgármestere, Orosz Zoltán Boldogkőújfalu polgármestere, valamint Kertész István Vizsoly önkormányzati képviselője.
A tisztségviselők megválasztása után Szabó Éva pénzügyi előadó ismertette a Társulás 2019. évi költségvetésének módosítására irányuló javaslatát, melyet a testület egyhangúlag hagyott jóvá.
A Társulás 2019. évi költségvetésének módosítását követően Szabó Éva ismertette a Társulás 2019. év I. féléves pénzügyi beszámolóját, mely beszámoló egyhangúlag elfogadásra került.
 A Társulás 2019. év I. féléves pénzügyi beszámolójának elfogadását követően  Szabó Éva ismertette a Társulás 2019. év III. negyedéves pénzügyi beszámolóját, mely beszámoló egyhangúlag elfogadásra került.
A pénzügyi előterjesztések megtárgyalását követően dr. Árvay László ismertette a Társulási megállapodás módosítására tett javaslatát, mely módosítások a 2019. október 13-án lezajlott helyi önkormányzati választások eredményei miatt szükségesek,  ennek megfelelően frissíteni kell a Társulási megállapodásban szereplő tagönkormányzatokra, képviselőikre vonatkozó adatokat.
Az egyebekben többek között elhangzott, hogy 2019. november végén elindul az utolsó projekt tevékenység, azaz a 90 millió Ft nettó értékű Eszközök beszerzése. Az eszközbeszerzés összeállított közbeszerzési dokumentációt a KEHOP IH ellenőrzi első fázisban és az IH jóváhagyást követően a tervek szerint 2019. december végén indulhat a beszállítók kiválasztására irányuló  uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárás.

Related Articles

Egyeztetés a tiszta vizünk projektről

Tiszta vizet a pohárba