KEDVEZMÉNYEZETT: Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-Kezelési Önkormányzati Társulás

Lezárult az „az észak-magyarországi régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása” megnevezésű szakaszolt ivóvízminőség - javító projekt

Lezárult az „az észak-magyarországi régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása” megnevezésű szakaszolt ivóvízminőség - javító projekt

A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás beruházásában valósult meg vissza nem térítendő hazai és uniós források felhasználásával az „Észak-magyarországi régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása” megnevezésű szakaszolt projekt.


A projekt első - 2012. 08.14. - 2016. 05. 09. között megvalósult – KEOP-1.3.0/09-11-2011-0046 azonosító számú szakaszának összköltsége nettó 6 073 111 194 Ft volt, melyből 5 246 092 038 Ft az Európai Unió Kohéziós Alapjából származó támogatás, a 827 019 156 Ft saját forrást a BM EU Önerő Alap támogatás biztosította.
A projekt második - 2016.09.08 - 2021.07.30-között megvalósult – KEHOP-2.1.4-15-2016-00003 azonosító számú szakaszának összköltsége nettó 1 234 401009 Ft volt, melyből 980 956 999 Ft az Európai Unió Kohéziós Alapjából származó támogatás, 154 642 775 Ft kormányzati sajáterő támogatás, 98 801 235 Ft Kormányzati KEHOP támogatási előirányzat terhére biztosított támogatás
A fejlesztés ünnepélyes lezárására a 2021.07.28-án zajlott sajtó nyilvános projekt záró rendezvény keretében került sor, mely rendezvényen részt vettek a beruházó társulás tagönkormányzatainak, a támogató szervezet és a projektben közreműködő szakmai szervezetek képviselői.

A projektben megvalósult fejlesztések műszaki adatai:
1. alprojekt: Damak község ivóvízminőség-javítása:
Egy új 25 m3-es tározó és egy Wattenteknik típusú 2 03/h kapacitású komplex vízkezelő berendezés létesítésére került sor a meglévő kútvíz vas, mangán és ammónium tartalmának eltávolítására.
2. alprojekt, mely szakaszolt alprojekt: Encs térségi ivóvízellátó rendszer településeinek ivóvízminőség-javítása
KEOP szakaszban megvalósult: 19,6 km településeket összekötő távvezeték, 6 nyomásfokozó, egy 42 m3/h kapacitású vízkezelő berendezés épült, továbbá felújításra került az Encsi vízmű épülete.
KEHOP szakaszban megvalósult:
Gépház felújítási, vízmű telep útépítési, nyomásfokozó, üzemirányítási, vagyonvédelmi, vezeték rekonstrukciós, közterület helyreállítási munkálatok, továbbá az Encsi vízellátó rendszer vízátadó településein (Baktakék, Fancsal, Encs, Forró, Gibárt, Méra, Szalaszend) az ivóvízhálózat tisztítása 92,1 km hosszon, próbüzem
3. alprojekt mely szakaszolt alprojekt: Nagykinizs-Szentistvánbaksa ivóvízminőség-javítása:
KEOP szakaszban megvalósult: Egy 14,5 m3/h kapacitású komplex vízkezelő berendezés létesítésére került sor, továbbá új víztermelő kút és új vízműkezelő épület valamint iszapülepítő medence építésére került sor.
KEHOP szakaszban megvalósult:
Gépház felújítási, vízmű telep útépítési, nyomásfokozó, üzemirányítási, vagyonvédelmi, vezeték rekonstrukciós, közterület helyreállítási munkálatok, továbbá a felsődobszai vízellátó rendszer vízátadó településein (Felsődobsza, Hernádkércs) az ivóvízhálózat tisztítása 9,4 km hosszon, próbüzem.

4. alprojekt: Felsővadász, Kupa, Gagyvendégi, Gagybátor, Abaújlak, és Gadna települések ivóvízminőség-javítása:
Egy 9,5 m/h kapacitású komplex vízkezelő berendezés létesítésére, új víztermelő kút létsítésére, új udvartéri medence építésére, valamint 12,8 km távvezetésk építésére került sor, valamint elkészült a felsővadászi 50 m3-es magastározó nyomásfokozó rekonstrukciója
5. alprojekt: Korlát, Hejce, Vizsoly, Vilmány, Hernádcéce, Fony, települések ivóvízminőség-javítása
A göncruszkai vízbázishoz csatlakozó települések miatt megnövekedett vízigények biztosítása érdekében a göncruszkai vízműben új 27 m3/h teljesítményű ivóvízkezelő technológia létesítésére került sor a kútvíz vas, mangán tartalmának eltávolítására.
6. alprojekt: Hejőkeresztúr és Hejőszalonta települések ivóvízminőség javítása
Mindkét település vízművében új iszapülepítő műtárgy épült. A helyőkersztúri vízműtelepen 6,25 m3/h a helyőszalontai vízműben 4 m3/h kapacitású komplex vízkezelő berendezés létesült. A meglévő kutak, víztornyok, kezelőépületek felújításr kerültek.
7. alprojekt: Keresztéte, Büttös ivóízminőség javítása
Szászfa és Keresztéte között 2939 fm, Krasznokvajda és Büttös között 1366 fm távvezeték épült. A krasznokvajdai 100 m3-es víztorony felújítása is megtörtént.
8. alprojekt: Nyésta település vízminőség-javítása
A vízműben egy új 0,6 m3/h Culligan gyártmányú vas-mangán és ammónium mentesítő szűrőberendezés beépítésére került sor.
9. alprojekt, mely szakaszolt alprojekt: Szerencs, Bekecs, Golop, Prügy, Taktakenéz vízellátó rendszer teleüléseinek ivóvízminőség-javítása
KEOP szakaszban megvalósult: Összekötő távvezetékek épültek Tokaj-Szerencs és Golop -Szerencs között 38, 4 km hosszon. Új ivóvízkutak létesítésére került sor Tokajban és Golopon. A Golopi térségi vízműben 182 m3/h kapacitású, a Tokaj térségi vízműben egy 300 m3/h teljesítményű komplex vízkezelő berendezés létesítésére került sor. Elkészült továbbá 8,4 km elöregedett azbesztcement ivóvízvezeték rekonstrukciója és felújításra került továbbá a prügyi és taktabáji víztorony.
KEHOP szakaszban megvalósult:
Gépház felújítási, vízmű telep útépítési, nyomásfokozó, üzemirányítási, vagyonvédelmi, vezeték rekonstrukciós, közterület helyreállítási munkálatok, próaüzem, 6,6 km elöregedett azbesztcement ivóvízvezeték rekonstrukciója
10. alprojekt: Boldogkőváralja, Boldogkőújfalu, Abaújalpár ivóvízminőség-javítása
Boldogkőváralján egy 14 m3/h kapacitású komplex vízkezelő berendezés létesítésére került sor. Új iszapülepítő építése, a meglévő 100 m-es ellennyomó víztározó medence felújítására és 430 fm előregedett azbesztcement ivóvízvezeték rekonstrukciójára is sor került.
11. alprojekt: Abaújvár és Pányok ivóvízminőség-javítása
Az abaújvári vízműben létesítésre került egy 2,5 m3/h kapacitású komplex arzénmentesítő vízkezelő berendezés. Felújításra került továbbá az abaújvári és pányoki 50 m3-es magastározó medence és új nyomásfokozó építésére is sor került.

12. alprojekt: Olaszliszka, Vámosújfalu, Tolcsva, Komlóska települések ivóvízminőség-javítása
A munkálatok keretében ivóvíz-összekötő távvezetékek épültek Sárospatak-Bodrogolaszi, Bodrogolaszi-Vámosújfalu és Bodorgolaszi-Komlóska között mintegy 19,7 km hosszon. Komlóskán egy 50 m3-es víztározó medence készült. Olaszliszkán 1226 fm azbesztcement ivóvízvezeték rekonstrukciójára is sor került.

Related Articles

Egyeztetés a tiszta vizünk projektről

Tiszta vizet a pohárba