KEDVEZMÉNYEZETT: Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-Kezelési Önkormányzati Társulás

Projekt ismertető

Projekt ismertető

Az „Észak-magyarországi régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása”

Projekt ismertető

 

A  Projekt előkészítése

A projekt megvalósításának előkészítő fázisa közel másfél évtizede kezdődött, amely időszakban  Magyarországon számos településen az ivóvíz minősége nem felelt meg az európai uniós és az ezzel összhangban lévő hazai előírásoknak. E régióhoz tartozott az Észak-magyarországi régió számos települése is, melyek ivóvize nem felelt meg  az EU 98/83/ EK irányelvével harmonizáló, az emberi fogyasztásra szolgáló ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló  201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásainak.

A jogszabályi kötelezettségekből kiindulva a GW Borsodvíz Kft., mint a térség meghatározó közmű-üzemeltető társasága, szaktervező cég bevonásával 2005-ben egy átfogó vizsgálatot indított, azzal a céllal, hogy felmérje Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a szolgáltatott ivóvíz minősége szempontjából problémás települések körét, és elemezze helyzetüket. A részletes, üzemeltetési- szolgáltatási adatokra épülő helyzetelemzés alapján településcsoportonként, esetenként településenként több változatú, az ivóvíz minőségének javításra irányuló megoldási javaslatok születtek tanulmány terv szinten. 
A GW Borsodvíz Kft. átfogó vizsgálatának eredménye egyértelművé tette az érintett, kedvezőtlen gazdasági-társadalmi környezetben lévő települések számára, hogy a több milliárd forint beruházási költségű fejlesztések megvalósítása érdekében összefogásra van szükség: csak ilyen módon van esély európai uniós és hazai pályázati források bevonásával megvalósítani és fenntartani az egészséges tiszta ivóvíz szolgáltatásához szükséges feltételeket.

E példa értékű összefogás eredményeként Szerencs Város Önkormányzata, mint gesztor 81 települési önkormányzat együttműködésével 2008-ban pályázatot nyújtott be a KEOP-7.1.3.0 kódszámú ivóvízminőség-javítás pályázati felhívás I. fordulós, előkészítő forrásainak elnyerésére.

A benyújtott I. fordulós pályázat 2008. október 24-én kapott pozitív támogatási döntést és 2009. március 17- én került sor 131.500.000 Ft értékben a projekt előkészítő munkálatainak elvégzésére irányuló KEOP-7.1.3.0-2008-0018 azonosító számú Támogatási szerződés megkötésére.

Szerencs Város Önkormányzata, mint gesztor település 81 települési önkormányzat együttműködésével a KEOP-7.1.3.0-2008-0018 azonosító számú I. fordulós projekt keretében elvégezte az „Észak- Magyarországi Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása” c. fejlesztési Támogatási Szerződésben foglalt előkészítő feladatait. Ennek körében a siófoki székhelyű KRISTÁLY Kft. szaktervező társaság bevonásával elkészültek az engedélyezési és kiviteli tervek,  a jogerős vízjogi létesítési engedélyek, építési hatósági és földhivatali engedélyek beszerzése is megtörtént.

A gesztor az előkészítés keretében szintén a Kristály Kft bevonásával összeállíttatta  a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0046 azonosítószámú II. pályázati forduló Pályázati dokumentációját, ennek részeként a műszaki tervezés, az üzemeltetői adatok, továbbá az együttműködő önkormányzatok települési adatszolgáltatásaira épülő, a beruházás megvalósíthatóságát, megfizethetőségét, fenntarthatóságát igazoló Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt. A projekt előkészítő szakaszának további teljesített mérföldköve a 2010.08.17-én létrejött Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás, mely szervezet törzskönyvi bejegyzésére 2011.02. 07-én került sor. E szervezet feladata az előkészítő szakaszban létrejött dokumentációs háttér felhasználásával, az általa 2011.12. 01-én benyújtott KEOP-1.3.0/09-11-2011-0046 azonosítószámú II. pályázat támogatási döntésének megfelelően a beruházás megvalósítása, a létrejövő létesítmények működéséhez szükséges engedélyek beszerzése, aktiválása, valamit 5 éves fenntartása.

A gesztor önkormányzat a KEOP-7.1.3.0-2008-0018 azonosító számú projekt keretében vállalt köztelezettségeit a Támogatási Szerződésben foglalt határidőre maradéktalanul teljesítette, a projekt előkészítési fázisának lezárására, azaz a Záró elszámolási csomag jóváhagyására 2012.06.25-én került sor.

Projekt megvalósítás/szakaszolt projekt

A  Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás beruházásában valósult meg  hazai és Európai uniós pályázati források felhasználásával az „Észak-magyarországi régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása” című  projekt.

A beruházó társulás tagönkormányzatai, egyben a fejlesztésben részt vevő települések: 

Szerencs,Tokaj, Encs, Tarcal, Abaújszántó, Tolcsva, Bekecs, Mád, Sárospatak, Olaszliszka, Tállya, Mezőzombor, Forró, Legyesbénye, Bodrogkeresztúr, Monok, Prügy, Erdőbénye, Golop, Méra, Vilmány, Bodrogkisfalud, Vámosújfalu, Hejőkeresztúr, Göncruszka, Boldogkőváralja, Vizsoly, Felsővadász, Rátka, Csobaj, Novajidrány, Tiszaladány, Felsődobsza, Szalaszend, Abaújkér, Taktakenéz, Hejőszalonta, Krasznokvajda, Taktabáj, Baktakék, Szegi, Fony, Hejce, Komlóska, Boldogkőújfalu, Korlát, Abaújvár, Gadna, Gagyvendégi, Gagybátor, Garadna, Kupa, Tiszatardos, Szegilong, Fancsal, Hernádkércs, Nagykinizs, Pere, Fulókércs, Damak, Szentistvánbaksa, Csenyéte, Abaújlak, Hernádcéce, Büttös, Gibárt, Fáj, Szászfa, Pányok, Felsőgagy, Hernádbűd, Nyésta, Alsógagy, Abaújalpár, Keresztéte, Litka, Gagyapáti, Bodrogolaszi.

A beruházás általános célkitűzése Borsod-Abaúj-Zemplén megye 78 településén az életminőség javítása a minden szempontból megfelelő, egészséges és élvezhető minőségű ivóvíz folyamatos biztosításával.

Konkrét célja, hogy az EU-s irányelvekkel harmonizáló hazai jogszabályi előírásoknak megfelelő szintre csökkenjen az érintett településeken az ivóvíz arzén, ammónia, nitrit, vas, mangán és bór tartalma és ezzel biztosítottá váljon minden fogyasztó számára az  egészséges tiszta ivóvíz.

A  projekt eredményeként megfelelő minőségű közműves ivóvízzel ellátott lakosok száma 92 848 fő.

A Társulás a projekt teljes körű megvalósítását a 2007-2013-as programozási időszakban nem tudta teljes egészében elvégezni ezért szükségessé vált annak szakaszolása.

 A szakaszolt projekt fizikai és pénzügyi szempontból két egyértelműen elhatárolható szakaszból álló projekt, melynek első szakasza a 2007-2013. programozási időszakban KEOP támogatással, második szakasza a 2014-2020. programozási időszakban KEHOP forrásból létesült.

 A fejlesztés első KEOP-1.3.0/09-11-2011-0046 azonosító számú szakasza 2012. 08.14. - 2016. 05. 09- közötti időszakban zajlott, a második KEHOP-2.1.4-05-2016-0003 azonosító számú szakasz indító dátuma 2016.09.08 és a fizikai zárásra 2021.07.31- ig kerül sor.

A projekt mindkét szakaszának sikeres műszaki és pénzügyi megvalósítását a Forrás Unió - ADITUS – EUROUT Konzorcium menedzsment tevékenysége segítette, a  Közbeszerzési eljárások lefolytatását, valamint a megkötött szerződések közbeszerzés jogi felügyeletét a Profital Zrt. végezte, a kivitelezési munkálatok Mérnőki, műszaki ellenőri feladatait az Utiber-Főber-Agroinvest Konzorcium látta el, a PR/nyilvánosság keretében vállalt kommunikációs feladatokat a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. teljesítette.

A projekt keretében a Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt. üzemeltetési területén az alábbi 12 db, egymástól fizikailag teljesen külön álló alprojekt helyszínein  komplex ivóvízminőség-javítást célzó műszaki beavatkozások történtek, e körben ivóvíztisztítás-technológiai, ivóízvezeték építési, új ivóvízkút létesítési, ivóvíztározó kapacitás bővítési, vízmű kezelőépület építési,  hálózat tisztítási és hálózatrekonstrukciós munkálatok  kerültek betervezésre: 

1. Damak község vízminőség-javítása

2. Encs kistérségi rendszer környező településeinek vízminőség-javítása 

3. Nagykinizs, Szentistvánbaksa vízminőség-javítása

4. Felsővadász környező településeinek vízminőség-javítása

5. Korlát, Hejce, Vizsoly, Vilmány, Hernádcéce, Fony vízminőség-javítása

6. Hejőkeresztúr, Hejőszalonta vízminőség-javítása

7.  Keresztéte és Büttös vízminőség javítása

8. Nyésta vízminőség javítása

9. Szerencs, Bekecs, Golop- Prügy Taktakenéz vízellátó rendszer településeinek vízminőség-javítása

10. Boldogkőváralja, Boldogkőújfalu, Abaújalpár vízminőség-javítása

11. Abaújvár és Pányok vízminőség-javítása

12. Tolcsva, Olaszliszka és Vámosújfalu- Komlóska vízminőség-javítása

A Kivitelező kiválasztására irányuló, uniós értékhatárt elérő értékű, 3 részből álló építési közbeszerzési eljárás Ajánlati felhívása 2013.11.02-án jelent meg az Európai Unió Hivatalos lapjában, melynek tárgya „Vállalkozási szerződés „Az Észak-Magyarországi Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása” című KEOP-1.3.0/09-11-2011-0046 azonosítószámú projekt kivitelezési és tervezési munkáira az 1. rész esetében a FIDIC sárga könyv szerint, 2. és 3. rész esetében a FIDIC piros könyv szerint”.

A  közbeszerzési eljárás részei:

I. rész:

1. Damak község vízminőség-javítása

2. Encs kistérségi rendszer környező településeinek vízminőség-javítása

3. Nagykinizs, Szentistvánbaksa vízminőség-javítása

4. Felsővadász környezető településeinek vízminőség-javítása

5. Korlát, Hejce, Vizsoly, Vilmány, Hernádcéce, Fony vízminőség-javítása

6. Hejőkeresztúr, Hejőszalonta vízminőség-javítása

7. Nyésta vízminőség javítása

8. Szerencs, Bekecs, Golop, Prügy, Taktakenéz vízellátó rendszer településeinek vízminőség-javítása

9. Abaújvár és Pányok vízminőség-javítása

II. rész:

1. Keresztéte és Büttös vízminőség javítása

2. Boldogkőváralja, Boldogkőújfalu, Abaújalpár vízminőség-javítása

III. rész:

Tolcsva, Olaszliszka és Vámosújfalu-Komlóska vízminőség-javítása

Az eljárás eredményhirdetésére 2014.06.16-án került sor, melynek alapján a következő nyertes ajánlattevők kerültek kihirdetésre:

 

Az I. rész nyertese a BA-Konzorcium (konzorciumi tagok: Betonútépítő Zrt.- Aquaprofit Zrt. ), a  II. rész nyertese a Zemplénkő Kelet - magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati  Kft és a  III. rész nyertese a BCS-LISZKA Konzorcium ( konzorciumi tagok: Békés-Drén Környezetvédelmi, víz és Mélyépítési Kft -  CS-KER Tranzit Kft. lett.

A három rész esetében a vállalkozási szerződések ünnepélyes aláírására 2014.06.27-én került sor, melyet követően megkezdődtek a kiviteli tervezési és építési munkálatok.

A 12 alporjekt helyszínein a kivitelezéssel összehangoltan intenzív régészeti munkálatok zajlottak, e körben régészeti megfigyelések és a régészetileg pozitív szakaszokon  teljes felületű régészeti bontó feltárások elvégzésére került sor a  miskolci székhelyű Herman Ottó Múzeum teljesítésében.

Az első szakaszban az alábbi 9 alprojekt kivitelezése teljes körűen megvalósult:

1. Damak község vízminőség-javítása

3. Nagykinizs, Szentistvánbaksa vízminőség-javítása vízjogi létesítési engedélyezési terve

5. Korlát, Hejce, Vizsoly, Vilmány, Hernádcéce, Fony vízminőség-javítása

6. Hejőkeresztúr, Hejőszalonta vízminőség-javítása

7.  Keresztéte és Büttös vízminőség javítása

8. Nyésta vízminőség javítása

10. Boldogkőváralja, Boldogkőújfalu, Abaújalpár vízminőség-javítása

11. Abaújvár és Pányok vízminőség-javítása

12. Tolcsva, Olaszliszka és Vámosújfalu- Komlóska vízminőség-javítása

Az első szakaszban az alábbi 3 alprojekt kivitelezése nem fejeződött be, egyes befejező építési munkálatok átszakaszolásra kerültek a második szakaszba:

2. Encs kistérségi rendszer környező településeinek vízminőség-javítása

3. Nagykinizs, Szentistvánbaksa vízminőség-javítása

9. Szerencs, Bekecs, Golop- Prügy Taktakenéz vízellátó rendszer településeinek vízminőség-

javítása

A projekt megvalósítás eseményi  sorában fontos megemlíteni, hogy a fejlesztéssel érintett 78 településből közel 40 olyan település volt, mely település a szolgáltatott vízben jelen lévő határérték feletti arzéntartalom miatt derogációs kötelezettséggel érintett.  Ezen települések esetében a 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet értelmében 2012.12.25-ig volt lehetőség 10 µg/l feletti arzéntartalmú ivóvíz szolgáltatásra. 2012.12.26-tól a rendelet átmeneti vízellátás biztosítását írta elő, mely átmeneti vízellátást biztosítani kellett mindaddig, míg a beruházásunk befejeződik és a  szolgáltatott ivóvíz minősége az előírások szerinti lesz.

 A 1379/2012. (IX. 20.) számú, az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedésekre vonatkozóan kiadott Kormány határozatban foglaltaknak megfelelően az ivóvízminőség-javító programban tervezett beruházások megvalósulásáig a Honvédelmi Minisztérium 2013. évtől  konténeres víztisztítók (un. HM szűrők) gyártásával és telepítésével biztosította ezeken a településeken az átmeneti ivóvízellátás tárgyi feltételét az üzemeltető Borsodvíz Zrt. közös együttműködésével, azok üzembe helyezéséig általában pedig lajtos kocsival gondoskodott a feladat végrehajtásáról.

A projekt első szakaszának megvalósítása a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Iroda (BM ÖKI)  folyamatos segítő iránymutatásával zajlott. 

A projekt első KEOP szakaszának Támogatási szerződés szerinti összköltsége: 6 230 830 514 Ft, melyből  5 382 333 586 Ft uniós támogatás, 848  496 928 Ft saját forrás biztosítását szolgáló  BM EU Önerő Alap támogatás.

Mivel a  Társulás a projekt építési és eszközbeszerzési munkálatainak megvalósítását a 2007-2013-as programozási időszakban teljes egészében megvalósítani nem tudta, ezért a Kormány a 1274/2015.(IV.30.) számú Korm. határozatában döntött a projekt szakaszolásának jóvá-hagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének KEHOP forrásból történő biztosításáról. A KEHOP szakasz önerő részét az Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása előirányzat forrásai t biztosították.

A szakaszolás a kivitelezés esetében a három, a KEOP szakaszban nem teljes körűen megvalósított  alprojektet érintette, nevezetesen a 2. Encs kistérségi rendszer környező településeinek vízminőség-javítása, a 3. Nagykinizs, Szentistvánbaksa vízminőség-javítása és a 9. Szerencs, Bekecs, Golop- Prügy Taktakenéz vízellátó rendszer településeinek vízminőség-javítása alprojekteket.

Ezen alprojekteknek a befejező építési munkálatai kerültek átszakaszolásra a KEHOP szakaszba, mely munkálatok körébe tartoztak  a  távvezeték, nyomásfokozó építési, vezetékrekonstrukciós, hálózat tisztítási munkálatok, továbbá az alprojektek üzemirányítási és vagyonvédelmi rendszerének  kialakítása, a próbaüzemek lefolytatása  és a közterület helyreállítási munkálatok.

A KEHOP szakaszban a szakaszolt építési és eszközbeszerzési  tevékenységeken túl, előre nem látható körülmények bekövetkezése miatt további  építési munkálatok elvégzése vált szükségessé.

Elsőként két alprojektet érintően, nevezetesen a 2.  Encs kistérségi rendszer környező településeinek vízminőség-javítása és a 3. Nagykinizs, Szentistvánbaksa vízminőség-javítása alprojektek vízátadó településein - ahol a KEOP projektszakaszban az ivóvízelosztó hálózat tisztítására nem került sor - a felerősödött vízminőségi problémák miatt szükségessé vált  az egészséges ivóvízellátást veszélyeztető másodlagos biológiai szennyeződések kialakulásának megelőzését szolgáló, mintegy 100 km ivóvíz hálózat tisztítási feladatainak elvégzésére. A mintegy 98 860 180 Ft költségű hálózat tisztítási tevékenység a  Miniszterelnökség 2017.10.10-i döntésének köszönhetően  KEHOP  támogatási előirányzat forrásaiból valósulhatott meg.

A hálózat tisztítási feladatok elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertese az Aquaprofit  Zrt. volt, a munkálatok  2018. április 27-2018. július 25-ig terjedő időszakban kerültek elvégzésre.

A KEHOP szakaszban a szakaszolt építési tevékenységeken túl Szerencs városát érintően előre nem látható események bekövetkezése miatt további,   6566 fm ivóvízhálózatot érintő rekonstrukciós beavatkozások elvégzése vált szükségessé, mely  munkálatok a 254 427 300 Ft  összegű többletköltségét  Magyarország kormánya  a KEHOP forrás összegének megemelésével a 2108/2017.(XII.28.) Korm. határozatával hagyta jóvá.

A hálózat rekonstrukciós tevékenység tervezési, engedélyeztetési és  kivitelezési  munkálatait sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztott CS-KER Tranzit Kft. végezte el a 2018. 08.31-2019.08.27-ig tartó  időszakban.

A projektben tervezett  mintegy 90 millió forint elszámolható költségű eszközbeszerzés szintén a KEHOP szakaszban került lebonyolításra. Ennek a tevékenységnek a keretében az ivóvízellátás biztonságos üzemeltetési feltételeinek elérését szolgáló  2 db nagyteljesítményű áramfejlesztő, egy vízszállító autó és egy Vízveszteség-elemző/vízszivárgás-kereső mérőkocsi  beszerzésére nyílt lehetőség, mely eszközök üzembentartói feladatait a Borsodvíz Zrt. látja el.

Az eszközök beszerzésére uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárás keretében kerültek kiválasztásra a szállítók, ennek eredményeként

  • a GANZAIR Kompresszortechnika Kft.-vel 2020.10.28-án megkötött szállítási szerződés alapján 2 db dieselmotoros áramfejlesztő leszállítására 2021. 01.28-án került sor, ennek keretében 1 db ESE -110TBI tipusú 80 kW teljesítményű konténer alapkeretre épített, konténer emelőfüllel ellátott dieselmotoros áramfejlesztő és 1 db ESE-72 TBI tipusú 57,6 kW teljesítményű utánfutóra szerelt, vonóhorgos kivitelű dieselmotoros áramfejlesztő sikeres átvételére és beüzemelésére került sor. Az áramfejlesztők beszerzési értéke 11.167.000 Ft+Áfa.
  • Az UNIKOMTECH GÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel 2020.10.28-án megkötött szállítási szerződés alapján 1 db RENAULT gyártmányú, MDA2C-UNIKOMTECH GÉP típusú vízszállító autó leszállítására került sor  március 16-án. A jármű főbb műszaki adatai: Euro 6-os, dízel üzemű, 150 kW teljesítményű Vízszállító gépjármű, mely segédváz hordozókeretre szerelt,  5500 liter űrtartalmú  ivóvíztartály felépítménnyel és  hidromotoros hajtású ürítő szivattyúval rendelkezik.  A vízszállító autó beszerzési értéke 30.690.000 Ft+Áfa.
  • A Megger Hungária Műszerkereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel 2020.10.28-án megkötött szállítási szerződés alapján 1 db RENAULT MASTERS tipusú Vízveszteség-elemző/vízszivárgás-kereső mérőkocsi leszállítására kerül sor 2021.06.25-én. A jármű főbb műszaki adatai: Euro 6-os, dízel üzemű, 120 Le teljesítményű, zárt felépítményű dobozos áruszállító gépkocsi, mely Vízveszteség-elemzés/vízszivárgás keresés célnak megfelelően kialakított, műszerezett kezelő és rakodó térrel rendelkezik.  A beszerzési értéke 47.090.000 Ft + Áfa.

A projekt második KEHOP szakaszának Támogatási szerződés szerinti összköltsége 1 236 807 788, melyből  982 985 112 Ft uniós támogatás, 154 962 496  Ft kormányzati sajáterő támogatás, 98 860 180 Ft Kormányzati KEHOP támogatási előirányzat terhére biztosított támogatás.

A Projekt  teljes (KEOP és KEHOP)  elszámolható összköltsége : 7 211 085 802 Ft.

A projekt teljes megítélt uniós támogatásának összege: 6 229 077  150 Ft.