KEDVEZMÉNYEZETT: Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás

Hírek

Hírek

Saját forrás kiváltására pályázik a társulás

Posted in 2012

A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás társulási tanácsa augusztus 31-én tartotta idei második ülését a Rákóczi-várban.
Az ivóvízminőség-javító projekt támogatási szerződésének ünnepélyes aláírása után megtartott eseményen Bratu László, Encs város polgármestere, a szervezet elnökhelyettese köszöntötte a társult önkormányzatok képviseletében megjelenteket. Az első napirend keretében Kiss Attila projektvezető adott tájékoztatást az észak-magyarországi régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítását szolgáló, pályázatot érintő történésekről. Szerencs város alpolgármestere kiemelte: a projekt első szakaszának előkészítő munkálatai mind szakmai, mind pénzügyi szempontból sikeresen lezárultak, a második forduló támogatási szerződését pedig közel nettó 5,7 milliárd forint elszámolható költséggel hagyták jóvá, melyből 4,9 milliárd forint a megítélt európai uniós támogatás, a 775 millió forint saját forrást pedig EU Önerő Alapból kívánják finanszírozni. Az elkövetkező időszak soron következő feladatai között a közbeszerzési eljárások lebonyolítása, együttműködési megállapodások kötése, a belső munkaszervezet felállítása, valamint a projektmegvalósítás pénzügyi fenntarthatóságának a biztosítása szerepel.

INDUL AZ IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ BERUHÁZÁS

Posted in 2012

A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás sajtótájékoztatót tartott augusztus 31-ésn „Az Észak-magyarországi régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása” című KEOP-1.3.0/09-11-2011-0046 számú projekt támogatási szerződésének ünnepélyes aláírása alkalmából a szerencsi Rákóczi-várban.

A TÉRSÉG TISZTA IVÓVIZÉÉRT

Posted in 2012

A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás 2012. április 27-én tartotta munkaterv szerinti következő ülését, amelyen többek között a közbeszerzési eljárások jogi és gyakorlati tudnivalóival ismerkedtek a résztvevők.
Az eseményt Koncz Ferenc elnök nyitotta meg, majd az első napirend keretében döntés született a társulás 2011. évi beszámolójának elfogadásáról. A határozati javaslatot Hegedűsné Makó Valéria pénzügyi munkatárs terjesztette elő, aki ismertette, hogy az eltelt időszakban sem bevétellel, sem pedig kiadással nem számolnak. 

Egyeztetés a tisztavizünk projektről

Posted in 2011

A Környezet és Energia Operatív Program támogatásával kidolgozás alatt álló  Észak-Magyarországi Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása érdekében született projektről tartottak egyeztetést 2011. december 9-én Szerencsen, a polgármesteri hivatal tanácstermében.

Tiszta vizet a pohárba

Posted in 2011

Az Európai Unió pénzügyi támogatásával, Szerencs Város Önkormányzatának gesztorságával indult útjára 2008-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyolcvanegy települését érintő ivóvízminőség-javító projekt. Az önkormányzatok által létrehozott társulás 2011. november 29-én, Szerencsen tartotta meg soron következő ülését, ahol többek között a projekt második szakaszának pályázatáról is döntés született.

Tisztújítás az önkormányzati társulásnál 

Posted in 2011

Új tisztségviselőket választott 81 településen az ivóvíz minőségét és a szolgáltatás biztonságát javító nagyszabású beruházás megvalósítására létrehozott Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás tanácsa. A szerencsi Rákóczi-várban június 22-én megtartott taggyűlésen a testület elnökének Szerencs polgármesterét, Koncz Ferencet, helyettesének Bratu László encsi polgármestert választották. A pénzügyi bizottság elnöki tisztét Májer János, Tokaj polgármestere tölti be. Az elnökség tagjai Csoma Ernő (Tolcsva), Kiss Lajos (Golop) és Demeterné Zeleni Enikő (Hejőkeresztúr) polgármesterek lettek. A pénzügyi bizottságban Felsővadászról Fehér Krisztián, Mádról Tatárka József, Forróról Rakaczki Zoltán és Abaújszántóról Madár György polgármesterek kaptak helyet tagként.